afbeelding van het logo van de website

Over Actio

Actio vzw is een arbeidszorginitiatief voor (rand)normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. Als dagwerking biedt Actio arbeidsactiviteiten, vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan, waarbij de focus ligt op onze georganiseerde en begeleide arbeidsactiviteiten.
De persoon als individu is het uitgangspunt bij Actio. Als dusdanig stellen we op basis van jouw vragen en noden een traject binnen Actio op. Een traject waarbij jij de dagen, uren en vooral ons aanbod combineert naar jouw wens.
Actio vzw investeert actief in zijn medewerkersbeleid en kan zo een ervaren team aan begeleiders voorstellen die elke cliënt individueel en in groep zal begeleiden.

Actio vzw is lid van de netwerkorganisatie Pegode en biedt zo een nauw samenwerkingsverband aan met verscheidene dagcentra, woonprojecten en andere diensten.

Wat is een arbeidszorginitiatief?

Heel wat mensen willen heel graag werken, maar kunnen dit om tal van redenen niet, nog niet of niet meer. Een (betaalde) baan zit er voor hen (voorlopig) niet in. Arbeidszorginitiatieven bieden arbeidsmatige activiteiten aan die cliënten kunnen uitvoeren op hun eigen tempo en onder begeleiding. Ze krijgen er arbeid én zorg op maat.
Arbeidszorginitiatieven gaan met cliënten op zoek naar relevante factoren, tools, mogelijkheden dewelke de doorstroommogelijkheden van de cliënt vergroten. Ze onderzoeken de belemmeringen en trachten deze samen weg te werken, te verkleinen of om te buigen.
Arbeidszorginitiatieven bestaan er voor een zeer diverse doelgroep en worden zo ook gelinkt aan verscheidene sectoren. Ook verschillende begeleidingsvormen zal je terug vinden hier : soms in groep (atelierwerking), soms individueel (begeleid werken).
Arbeidszorgmedewerkers kunnen doorgaans in hun levensonderhoud voorzien dankzij een uitkering (ziekte, werkloosheid, leefloon, …). Soms krijgen ze er ook nog een kleine vergoeding bovenop.