top of page

Ons verhaal

Een stukje geschiedenis

Elke voorziening of project kent zijn begin en de onze is onlosmakelijk gebonden aan Kristiene Reyniers.
Het was zij die de nood en drempels zag op de arbeidsmarkt voor volwassenen met autisme. Zij begreep beter dan iemand anders dat het watervaleffect op de schoolbanken daar niet ophield maar zich verderzette naar het werkveld.  Acties moesten ondernomen worden en laat dat nu iets zijn waar Kristiene in uitblinkt.


Wat ooit kleinschalig begon, letterlijk in de living, mondde al snel uit tot een veel groter project.
Ergasia, dat verwijst naar het Griekse woord voor werk, bleek het antwoord te zijn voor vele.
De eens perfecte werkplek, in de woonkamer, werd verhuisd naar een grote werkplaats te Niel.

Na enkele jaren bleek de cliëntengroep zich uit te breiden en konden er duidelijke verschillen in de arbeidswensen, noden, krachten en worden opgemerkt. In samenwerking met Pegode vzw en (w)onderweg vzw vroeg Ergasia daarom een erkenning dagcentrum aan. De aanvraag was een eerste stap om meer te gemoed te komen aan de vragen naar een intensievere begeleiding maar ook naar de vraag tot het organiseren van vrije tijd en vorming. 
In 2012 werd er besloten om nog meer duidelijkheid te creëren in de werking.
Ergasia zou verder gaan als sociale werkplaats en zou zo een betaalde tewerkstelling aanbieden.
Actio vzw, dat verwijst naar het Griekse woord voor procedures en vaste regels, ging verder als dagwerking en sloot zich aan bij Pegode vzw. 
Tot 2021 waren beiden organisaties in hetzelfde gebouw gevestigd. Omwille van de steeds verdere groei van Actio vzw besloten we te verhuizen naar de Noeverseweg in Niel. Dankzij de nauwe samenwerking in het verleden met Ergasia blijven de doorstroomopportuniteiten voor onze huidige maar ook voor onze nieuwe cliënten gegarandeerd.
Wil je meer te weten komen over Ergasia? Neem dan zeker eens een kijkje op www.ergasia.be .

Actio vandaag

Actio vzw is een arbeidszorginitiatief voor (rand)normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. Als dagwerking biedt Actio arbeidsactiviteiten, vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan.
De persoon als individu is het uitgangspunt bij Actio. Als dusdanig stellen we, samen met de cliënt,  op basis van zijn/haar vragen en noden een traject binnen Actio op. Een traject waarbij hij/zij de dagen, uren en vooral ons aanbod combineert naar zijn/haar wens.

Euh een arbeidszorginitiatief? Wat is dat?

Heel wat mensen willen heel graag werken, maar kunnen dit om tal van redenen niet, nog niet of niet meer. Een (betaalde) baan zit er voor hen (voorlopig) niet in. Arbeidszorginitiatieven bieden arbeidsmatige activiteiten aan die cliënten kunnen uitvoeren op hun eigen tempo en onder begeleiding. Ze krijgen er arbeid én zorg op maat.
Arbeidszorginitiatieven gaan met cliënten op zoek naar relevante factoren, tools, mogelijkheden dewelke de doorstroommogelijkheden van de cliënt vergroten. Ze onderzoeken de belemmeringen en trachten deze samen weg te werken, te verkleinen of om te buigen.
Arbeidszorginitiatieven bestaan er voor een zeer diverse doelgroep en worden zo ook gelinkt aan verscheidene sectoren. Ook verschillende begeleidingsvormen zal je terug vinden hier : soms in groep (atelierwerking), soms individueel (begeleid werken).
Arbeidszorgmedewerkers kunnen doorgaans in hun levensonderhoud voorzien dankzij een uitkering (ziekte, werkloosheid, leefloon, …). Soms krijgen ze er ook nog een kleine vergoeding bovenop.

Actio

in een

groter geheel

SAMEN STAAN WE STERKER

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten.
Maar wat wil dat nu zeggen? En waar vond het zijn oorsprong?
We blikken graag even terug en geven je wat meer uitleg over de huidige werking en link met Actio.

pegode_edited.jpg

Terugblik

​In 2008 verscheen onderstaande artikel waarin de fusie tussen De Ekker en Driehuizen in de verf werd gezet.

Het home voor mentaal gehandicapten De Ekker, met hoofdzetel in Niel, en het home voor motorisch gehandicapten Driehuizen met hoofdzetel in Edegem zijn onlangs gefuseerd. Nielenaar Paul Janssens wordt voorzitter van Pegode, wat staat voor Persoonsgerichte Ondersteuning Driehuizen De Ekker.

De maatschappelijke zetel van Pegode is ondergebracht aan de Noeverseweg, op de grens Niel-Boom.
De vereniging heeft vestigingen in Schilde, Edegem, Kontich, Wilrijk, Reet, Schelle en Niel en telt zo'n 250 klanten. Een van de belangrijkste figuren van Pegode is Paul Janssens. De 54-jarige Nielenaar maakte al ettelijke jaren deel uit van de beheerraad van De Ekker. Toen het onlangs tot een fusie kwam tussen De Ekker en Driehuizen, werd er op zoek gegaan naar een gedreven voorzitter voor de beheerraad. De keuze viel op Paul Janssens.

Wonderbaarlijk

“Al van in mijn prille jeugd voel ik de behoefte om mensen te helpen. Vandaar ook mijn toetreden tot De Ekker”, vertelt Paul Janssens. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij een grote bewonderaar is van Bies Henderickx, de manager en grote bezieler van De Ekker en nu van Pegode. “Wat die man al heeft verwezenlijkt, is wonderbaarlijk.”, benadrukt Janssens. “Bies werkt vijftien uur per dag. Vaak is hij zelfs tijdens de weekends aan de slag. Vermoeidheid kent hij blijkbaar niet. Bies is ieders vriend en vele mensen trekken zich aan hem op.”

Toch is Paul Janssens zich ervan bewust dat er voor Pegode nog veel werk aan de winkel is. “Tal van projecten staan nog op stapel. Daarnaast is er nog een grote wachtlijst van gehandicapten die opgenomen willen worden. Met al deze zaken zijn we dagelijks bezig.”

Vandaag

Pegode brengt vandaag een  16 verschillende woon- en dagbestedingsprojecten bij elkaar. Cliënten zijn daardoor in de mogelijkheid om binnen de organisatie zich gemakkelijk en snel te bewegen. Het brede aanbod aan ondersteuningsgebieden biedt hen daarnaast de mogelijkheid om steeds de voor hen meest gepaste dagwerking, woonhuis, woonbegeleiding,... te vinden en dit alles ook nog eens op de meest gepaste wijze te combineren.

In 2012 treedde Actio toe tot Pegode. In een eerste fase voornamelijk om personeelsmatige zaken over te nemen maar in een latere periode groeide dit uit tot een veel bredere samenwerking. Vandaag de dag zijn we 1 organisatie die samen op zoek gaat naar de beste ondersteuning voor onze cliënten, op alle levensdomeinen.

organogram 2020
bottom of page