top of page

Missie & visie

De missie is het samenvattend antwoord op de vraag welke richting de organisatie uit zal gaan. Het “waarom” van de organisatie. Als lid van de netwerkorganisatie Pegode staan we achter de visie die door hen gesteld werd.

Missie-en-visie-formuleren.webp

Missie en visie

Onze missie

 • Vzw Actio is lid van de organisatie Pegode en sluit zich aan bij hun missie en visie.

 • Vzw Actio is een dagwerking voor (rand)normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis.

 • Vzw Actio biedt als dagwerking arbeidsactiviteiten, vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan, waarbij de focus ligt op arbeidsactiviteiten.

 • Bij het aanbieden van arbeidszorg werken we enerzijds aan arbeidsvaardigheden en -attitudes en anderzijds aan sociaal-communicatieve vaardigheden en -attitudes binnen een arbeidssetting. Met de mogelijkheid tot doorstroming naar het normaal economisch circuit / maatwerkbedrijf / maatwerktak / begeleid werk.

 • Vzw Actio begeleidt vrijetijdsactiviteiten voor doelgroepmedewerkers in groep.

 • Vzw Actio biedt een vormingsaanbod aan, uitgebouwd en begeleid door vrijwilligers en stagiair(e)s.

 • Vzw Actio heeft een samenwerkingsverband met externen dewelke psychosociale ondersteuning biedt aan onze doelgroepmedewerkers.

 • Vzw Actio werkt actief aan een duurzaam medewerkersbeleid. Door te investeren in zijn medewerkers gelooft vzw Actio zo ook te investeren in zijn werking en doelgroepmedewerkers.

Onze visie

 • Het is een mensenrecht om zelf je leven te kunnen uittekenen en in handen te houden.

 • Personen met een beperking kunnen, met de juiste ondersteuning, zelf keuzes maken en beslissingen nemen over hun eigen leven.

 • Deel uitmaken van de samenleving geeft de meeste kansen op een kwaliteitsvol bestaan waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relaties kan aangaan.

 • Personen met een beperking kunnen met hun beide voeten in de samenleving staan.

 • De capaciteiten van iedere persoon kunnen samen met de kracht en creativiteit van andere mensen leiden tot een beloftevolle dynamiek, die ruimte en tijd moet krijgen om zich te ontplooien.

 • Ondersteuning kan door veel mensen gedaan worden en niet alleen door professionelen.

 • Samen met anderen aan de slag gaan is een verrijking (familie,vrienden,vrijwilligers,enz.)

 • Iemand moet niet alles zelf kunnen om zelfstandig te zijn, de mate waarin je omringd bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf niet kan, bepaalt je zelfstandigheid.

bottom of page